3 câu đố ngắn đòi hỏi suy luận logic kỹ càng

.

1. Một người có thể kết hôn với em/chị gái của người vợ góa của ông ấy không?

2. Một người mua cổ phiếu với giá $7, bán lại 8$. Sau đó người này vay 1$, mua tiếp cổ phiếu với giá 9$, bán lại 10$.

Người này lãi bao nhiêu tiền?

3. Ở bến xe buýt có hai người. Được biết, người thấp hơn là con trai của người cao hơn. Tuy nhiên, người cao hơn không phải là bố của người thấp hơn. Ồ, vì sao thế?

Ảnh minh họa

Đáp án:

1. Không! Vì một khi vợ của người đàn ông đó được gọi là góa, có nghĩa là ông ta đã chết, mà người chết thì làm gì lấy được vợ nữa!

2. Lần một mua 7$ bán 8$, lãi 1$. Lần 2 mua 9$ bán 10$, lãi 1$. Tổng cộng lãi $2.

3. Không phải là bố, nhưng vẫn có thể là mẹ.

  • Tag:
  • câu đố ngắn
  • câu đố khó
  • câu đố hại não
  • câu đố iq
  • câu đô logic
  • câu đố cho người thông minh
Nguồn: infonet.vn