Ngân hàng lớn nhất Việt Nam làm ăn ra sao trong 3 năm qua?

.
Vốn huy động đạt hơn 1 triệu tỷ đồng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần đây. Theo đó, nguồn vốn huy động của ngân hàng trong những năm qua tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng.
Cụ thể, tăng trưởng huy động vốn của Agribank năm 2015 tăng 15,7%, năm 2016 tăng 14,9% và năm 2017 tăng 14,6%.
Tính đến ngày 31/12/2017, tổng nguồn vốn huy động tại Agribank đạt 1,074 triệu tỷ đồng, tăng 32,7% so với năm 2015, trong đó tiền gửi khách hàng là 1,007 triệu tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2016 và chiếm gần 94% vốn huy động.
 Nguồn: Agribank (Năm 2018*: ước).
Cho vay ra thấp hơn so với toàn ngành
Cho vay ra đối với nền kinh tế của Agribank tăng trưởng thấp hơn so với trung bình ngành. Năm 2015, tăng trưởng tín dụng của Agribank đạt 16%, năm 2016 đạt 17,5% và năm 2017 đạt 17,6%. So với tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng năm 2015 là 17,29%, năm 2016 là 18,71% và năm 2017 là 18,17%.
Tính đến ngày 31/12/2017, tổng dư nợ cho vay (gồm cả trái phiếu VAMC) đạt 918.060 tỷ đồng, tăng 36,3% so với năm 2015.
Tỷ lệ nợ xấu được cải thiện khi năm 2015 là 2,01%, năm 2016 là 1,89% và năm 2017 là 1,54%.
Agribank tiếp tục triển khai có hiệu quả 07 chính sách tín dụng , 01 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. … Đến 31/12/2017, Agribank đã cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 645.367 tỷ đồng với trên 3 triệu khách hàng. Tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực này chiếm trên 70% dư nợ cho vay của Agribank và trên 50% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn toàn ngành ngân hàng.
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ, năm 2017 đạt 4.207 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2016 và tăng 43% so với năm 2015.
Doanh thu năm 2017 đạt 91.691 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2016 và tăng 41% so với năm 2015.
Doanh thu cao, nhưng lợi nhuận chưa xứng với tiềm năng. Do đó, lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 5.066 tỷ đồng, năm 2016 đạt 4.212 tỷ đồng và năm 2015 đạt 3.706 tỷ đồng.
 Nguồn: Agribank (Năm 2018*: ước).
Trong 03 năm qua, Agribank đã triển khai thành công đề án tái cơ cấu giai đoạn 1. Hiện Agribank có 03 công ty con mà ngân hàng năm 100% vốn điều lệ là: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank; Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác tài sản Agribank (AMC) và Công ty Cho thuê tài chính I (ALCI). Agribank đang nắm cổ phần chi phối tại CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) và CTCP Bảo hiểm Agribank (ABIC).
Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Agribank dự kiến nguồn vốn huy động tăng 13-15%, ước thực hiện sẽ đạt 1,214 triệu tỷ đồng.
Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 14%, tương ứng sẽ đạt 1,046 triệu tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ cho vay nông nghiệp và nông thôn từ 65-70%.
Tổng doanh thu ước đạt 97.780 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 10% so với năm 2017, tương ứng khoảng 5.500 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư nội ngành 3.896 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

LAN ANH

Tin liên quan
  • Tài chính tuần qua: Thấy gì từ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các nhà băng?
  • “Báo động” vốn tự có ở khối ngân hàng lớn
  • Tài chính 24h: “Quên” nộp thuế, chàng trai kiếm 41 tỷ từ Facebook, Google bị Cục thuế mời lên làm việc
  • Nhiều chủ thẻ ATM của Agribank bức xúc vì không rút được tiền
  • VietinBank đã có nhân sự mới phụ trách Hội đồng quản trị, ghế Chủ tịch vẫn bỏ trống
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: Agribank, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, nợ xấu
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn